Документи

Документите се подават в Община Сливен

1. Устно заявление за сключване на гражданския брак
2. Декларация по образец – получава се от общината
3. Определяне на месец, ден и час за сключване на гражданския брак
4. Документите за самоличност на двамата младоженци
5. Удостоверение за раждане на двамата младоженци
6. Медицински свидетелства – заверени от здравно заведение,
валидни 30 дни от датата на издаване
/образците се закупуват от книжарницата/
7. Разрешение от районен съд за непълнолетни лица, навършили 16 год.
8. Документ за прекратен граждански брак /при повторен брак/
9. Срок: 30 дни преди датата на подписване на гражданския брак.

________________________________________________________________________

При венчавки в църква:

Задължителното изискване е младоженците да бъдат кръстени. Кумовете също трябва да отговарят на това условие. За церемонията роднините трябва да приготвят две сватбени свещи, погача, червено вино, една чаша и мед. Свидетелствата за граждански брак и кръщелните трябва да се представят преди самата церемония.

Няколко необходими неща за ритуала, които трябва да се знаят предварително:
1. Да се уточнят ден и час и да се провери за особените изисквания на храма
2. Младоженците и кумовете трябва да са кръстени и да носят кръщелните си свидетелства в деня на Венчаването
3. Акт за граждански брак на младоженците
4. Венчални халки
5. Две бели свещи (желателно църковни), свързани с панделка
6. Една бутилка червено вино
7. Обрядна чаша
8. Погача
9. Купичка с пчелен мед
10. Кутия шоколадови бонбони
11. Дребни бонбонки, разбъркани с жито и стотинки

Документи, необходими за сключването на църковен брак:
1. Препис-извлечение от акта, съставен в Общината за сключване на граждански брак.
2. Декларация, подписана от младоженците, че са източноправославни, че нямат помежду си родство, при което не се позволява църковен брак, и че не встъпват в пети брак.

Родства, при които не се позволява църковен брак:
1. Кръвно родство по права линия от всички степени.
2. Кръвно родство по съребрена линия до пета степен включително.
3. По двоеродие (сватовство) до трета степен и от четвърта степен само случаите: двама братя да вземат две сестри и брат и сестра да вземат сестра и брат.
4. По св. Кръщение – първа степен и от втора степен следните: кръстници да встъпят в брак с родителите на своите кръщелници.

Дни, в които НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ венчавки:
1. През Великия пост – от Сирни заговезни до вторник на Светлата седмица.
2. През Богородични пости.
3. През Коледните пости – от Коледни заговезни до Въведение Богородично и от Игнажден до Богоявление.
4. Срещу неделя, срещу дванадесетте Господски и Богородични празници и срещу дните Отсичане главата на св. Иоан Кръстител и Въздвижение на светия Кръст Господен (Кръстовден).
При изключителни случаи обаче може да стават венчавки с благословение на епархийския архиерей и във всички други забранени за това дни освен през дните на Великия пост.
Св. Синод разрешава на енорийските свещеници при изключителен случай да извършват тайнството брак през дните от 26 декември до 4 януари, без да искат предварително разрешение от епархийския архиерей.

За по-подробна информация вижте на сайта: (линк)