Календар за 2018 г.

Заети дати за 2018 г.:

 
ЯНУАРИ: ФЕВРУАРИ:              
20.01 (събота) – Бургас 14.02
________________ ________________
МАРТ: АПРИЛ:              
04.03 (неделя) – Айтос 14.04 (събота) – Сливен
08.03 21.04 (събота) – Сливен
________________ ________________
МАЙ: ЮНИ:
05.05 (събота) – Сливен
02.06 (събота) – Ямбол
06.05 (събота) – Ямбол
09.06 (събота) – Сливен
12.05 (събота) – Сливен
10.06 (неделя) – Бургас
17.05 (четвъртък) – Сливен
23.06 (събота) – Созопол 
26.05 (събота) – Балчик
24.06 (неделя) – Пловдив
както и в дните  14.05 – 26.05  
________________ ________________
ЮЛИ:
АВГУСТ:
обадете се предварително! 18.08 (събота) – София
07.07 (събота) – Сливен
24.08 (петък) – Раднево

25.08 (събота) – Сливен
________________
________________
СЕПТЕМВРИ:
ОКТОМВРИ: 
01.09 (събота) – Бургас
27.10 (събота) – Сливен
08.09 (събота) – Сливен
 
09.09 (неделя) – Бургас
 
22.09 (събота) – Сливен
 

_____________________________________

                    –2019–

18.05.2019

14.06.2019

_____________________________________
_____________________________________

Ако съм зает на Вашата дата, може да ми се обадите,
за да Ви препоръчам подходящ DJ според Вашите изисквания.