Календар за 2020 г.

Предвид обстановката – за по-сигурно ми пишете или се обадете!

ЯНУАРИ:
25.01 – Сливен
ФЕВРУАРИ:
02, 21, 22, 28
09.02 – Сливен
МАРТ:
06
АПРИЛ:  🙁
МАЙ: 🙁
ЮНИ:
26.06 – Сливен


ЮЛИ:
10.07 – Сливен
25.07 – СливенАВГУСТ:
01.08 – Сливен
16.08 – Сливен
22.08 – Сливен
29.08 – Главан (Ст.Заг.)
30.08 – Сливен
СЕПТЕМВРИ:
06.09 – Сливен
ОКТОМВРИ
17.10 – Варна
НОЕМВРИ:
14.11 – Сливен
ДЕКЕМВРИ:

 

2021 год.:

––––––––––––

31.07.2021 – Сливен

07.08.2021 – Сливен

 

Ако съм зает на Вашата дата, може да ми се обадите,
за да Ви препоръчам подходящ DJ според Вашите изисквания.